De Wet van Oorzaak en Gevolg

De Wet van Oorzaak en Gevolg

Het leven is een echo. Wat je zaait, oogst je. Wat je geeft, komt terug. Wat je in anderen ziet, zit in jezelf. Wees een bron van liefde

Iedereen wil gelukkig zijn,
maar we zullen er vooral zelf aan moeten werken door anderen te helpen.

Dag,
bijzonder mens...


Webdesign by
Oorzaak en gevolg Karma Karma 2 Energie Gelukkig Hartinfarct Sigmund Freud Deepak Chopra Meditatie Contact

Oorzaak en Gevolg

Oorzaak en Gevolg

De Cluft

Welzijn en Gezond

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Emmen

  Sociaal Cultureel Welzijn

Je kunt nu gelukkig zijn,
dus kun je
altijd gelukkig zijn,
omdat het altijd
nu zal zijn.

Deze website zit in de ontwikkelingsfase.

Wij stellen het zeer op prijs indien u aan- of opmerkingen heeft deze te melden op onderstaande
e-mail adres.

Met vriendelijke groet,
Harry van den Berg.

Info@decluft.nl


Zolang we de samenhang tussen de dingen en tussen oorzaak en gevolg niet hebben begrepen,
zien we tegen de toekomst op als tegen een berg


Karma
De Wet van Oorzaak en Gevolg

(H.P. Blavatsky, De Geheime Leer)

De wegen van karma zouden niet zo onnaspeurlijk zijn, als de mens in eendracht en harmonie zou werken, in plaats van in verdeeldheid en strijd.


Want onze onwetendheid wat die wegen betreft - die één deel van de mensheid de duistere en ingewikkelde wegen van de Voorzienigheid noemt, terwijl een ander deel er de werking van een blind noodlot en een derde er eenvoudig toeval in ziet, zonder goden of duivels het te leiden - zou stellig verdwijnen, als we ze slechts aan de juiste oorzaak toeschreven.


Bezaten we deze kennis, of in ieder geval de vaste overtuiging, dat onze naasten er evenmin aan denken ons te schaden als wij om hun leed te doen, dan zou twee derde van het kwaad in de wereld als sneeuw voor de zon verdwijnen …


We scheppen deze talrijke wisselingen in ons lot dagelijks met onze eigen handen, menende daarbij de koninklijke weg van plicht en fatsoen te bewandelen en beklagen ons dan dat deze wegen zo duister en onnaspeurlijk zijn. We worden in verwarring gebracht door het mysterie dat we zelf hebben geschapen, en door de raadsels van het leven die we niet willen oplossen en beschuldigen dan de grote Sfinx dat hij ons verslindt.


Maar al wat in ons leven gebeurt, elke ongeluksdag en elke tegenspoed is tot onze eigen daden in dit of een ander leven terug te voeren. Als we de wetten van harmonie verbreken .. moeten we erop voorbereid zijn in de door onszelf verwekte chaos te vallen .…


(H.P. Blavatsky, De Geheime Leer)


Wij zijn niet ons brein of ons lichaam


Wij zijn niet ons brein of ons lichaam. Wij zijn meer. We hebben gevoelens, emoties. We willen liefde voelen en delen met elkaar. We zijn geboren om te ontdekken, te ervaren. Ieder van ons heeft een gave dat verbonden is aan een levensplan. Dit plan zit in ons hart. Het is een groots gevoel van leven naar een hoger doel, waarbij alles klopt en alles op het juiste moment plaatsvindt.


In een perfecte wereld zouden we allemaal leven volgens ons levensplan. We zouden allemaal in staat zijn om onze eigen gave te gebruiken en te ontwikkelen. Maar wat ons tegenhoudt om daadwerkelijk ons hart te volgen, is de bagage die we in ons verleden hebben verzameld. Angsten, onzekerheden, overtuigingen, oftewel: programma’s in ons systeem die onze groei blokkeren.


Ze belemmeren ons om te zijn wie we zijn en te doen waar we van houden. Voor het creëren van een betere wereld is het belangrijk dat we individueel onze programma's opschonen. Het proces begint dus bij onszelf.

Ieder mens is uniek

Een open deur: ieder mens is uniek. Wat velen zich niet realiseren, is dat ook het welbevinden onder die uniciteit valt.

En dat gezondheid een onderdeel is van dat welbevinden. Gezondheid is dus iets heel persoonlijks. Als er dan iets mankeert aan die gezondheid, dan gaat u dus uw eigen weg!

Soms heeft u hulp nodig bij het zoeken naar uw weg naar een beter gezondheid. Zo bent u misschien via … ook in contact gekomen met deze website.

Wat wij hoog in het vaandel hebben staan is de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. De rol die wij hier in kunnen spelen is een ondersteunende. Wij vertellen u niet wat u moet doen. Wij geven u slechts mogelijkheden.

U dient u eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om een keus te maken voor om het even welke behandelmethode of welke producten, regulier dan wel alternatief.


Wees dankbaar voor wat je allemaal hebt


Uit onderzoek blijkt dat gelukkige mensen vaker dankbaar zijn. Hoe mooi onze auto ook is, hoe lief onze partner ook voor ons zorgt, het wordt op den duur normaal en zie je de waarde er niet meer van in. Probeer stil je staan bij de rijkdommen die het leven je schenkt. Waar kun je dankbaar voor zijn?


Let op je gedachten: ze worden woorden.

Let op je woorden: ze worden daden.
Let op je daden: ze worden gewoonten.
Let op je gewoonten: ze worden een houding.
Let op je houding: het wordt je bestemmingOorzaak gevolg kennis

Als jij niet weet dat de kip voor het ei komt, dan ontbreekt het je aan kennis over oorzaak en gevolg. Als je niet weet dat een vrucht er niet komt als de bij de bloem niet bevrucht heeft, dan zit je in de penarie. Dus: in de juiste volgorde zetten van je platte kennis geeft weer meer inzicht. Je hebt dan begrip van hoe de dingen in de wereld werken.


Tips van Brilster Tip 1
Gebruik in samenvattingen pijlen om oorzaak en gevolg te laten zien:
Oorzaak = bij bezoekt bloem Gevolg = vrucht
Oorzaak = kip legt ei Gevolg = kip gaat broeden Gevolg = nieuwe kip (of haan).


In dit laatste voorbeeld hebben we een ketenredenering: van het één komt het ander, een gevolg is weer oorzaak voor een nieuw gevolg. Ook mogelijk is dat één oorzaak meerdere gevolgen heeft.


Tip 2
Voor meer inzicht in oorzaak en gevolg: doe je alsof je een detective bent.


Door jezelf af te vragen:


De wegen van karma zouden niet zo onnaspeurlijk zijn,

als de mens in eendracht en harmonie zou werken, in plaats van in verdeeldheid en strijd.


De wet van behoud van energie is een natuurwet, of meer specifiek een behoudswet, die stelt dat de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerd systeem te allen tijde constant blijft.


Eerlijkheid is de weg naar geluk. Eerlijk worden is een daad van vernieuwing.