De Wet van Oorzaak en Gevolg

De Wet van Oorzaak en Gevolg

Het leven is een echo. Wat je zaait, oogst je. Wat je geeft, komt terug. Wat je in anderen ziet, zit in jezelf. Wees een bron van liefde

Iedereen wil gelukkig zijn,
maar we zullen er vooral zelf aan moeten werken door anderen te helpen.

Dag,
bijzonder mens...


Webdesign by
Oorzaak en gevolg Karma Karma 2 Energie Gelukkig Hartinfarct Sigmund Freud Deepak Chopra Meditatie Contact

Oorzaak en Gevolg

Oorzaak en Gevolg

De Cluft

Welzijn en Gezond

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Emmen

  Sociaal Cultureel Welzijn

Bewijs dat chi echt bestaat.
Deze wetenschappers doen interessante ontdekkingen


Ons lichaam bevat een systeem van kanalen waar energie doorheen stroomt. Deze energie beïnvloedt de gezondheid en kan kracht uitoefenen, met name door middel van meditatie.

In Polynesië werd deze kracht mana genoemd; in Egypte ka; in Japan ki, in India prana; in China chi of qi; en Joden spraken van ruach.

Onze zintuigen sturen informatie door middel van elektrische stroompjes naar het brein. Daarbij ontstaan magnetische velden. Sommige wetenschappers vermoeden dat dit chi is.


Krachtveld

Biochemicus dr. John Norman Hansen van de Universiteit van Maryland ontdekte bijvoorbeeld dat er een bio-energetisch veld om ons lichaam zit die een torsieslinger in beweging kan brengen.

Hij hield de slinger boven het hoofd van proefpersonen, waarna het voorwerp begon te bewegen.

De onderzoekers concludeerden dat de beweging werd veroorzaakt door een krachtveld dat wordt opgewekt door de proefpersoon onder de slinger.

“We kennen geen kracht die deze resultaten kan verklaren,” schreven ze in het Journal of Scientific Exploration.    


Hart

“Mogelijk wordt er een conventionele verklaring voor deze verrassende resultaten gevonden, maar het kan ook zijn dat we een fenomeen hebben waargenomen dat ons dwingt nieuwe theoretische concepten te ontwikkelen,” klonk het.

Een team wetenschappers, waaronder emeritus hoogleraar dr. William Tiller van de Stanford-universiteit, kwam tot de ontdekking dat het elektromagnetisch veld van het hart coherenter wordt naarmate iemand liefdevoller en zorgzamer is.

Ze hebben dit veld gemeten door een elektrocardiogram te maken, dat de elektrische activiteit van de hartspier registreert.

Deze onderzoekers hebben aangetoond dat het elektromagnetisch veld van iemands hart de energie in het lichaam van iemand anders beïnvloedt bij aanraking.

Onzichtbaar

De laatste jaren is er meer onderzoek verricht naar het zogeheten primovasculair systeem. Dit is een netwerk van kanalen in het lichaam die zo klein zijn dat ze vrijwel onzichtbaar zijn.

“Zelfs met een microscoop kun je de vaten niet zien tot je ze aanraakt omdat ze doorzichtig zijn,” zei Vitaly Vodyanoy van de Auburn University in Alabama. “Bij aanraking kleuren ze geel.”

“Er zijn niet veel mensen die met het primovasculair systeem werken omdat het indruist tegen de huidige wetenschappelijke concepten,” voegde professor Vodyanoy toe.

Glasvezelkabels

Wetenschappers van de Seoul National University schreven hierover: “Sommige wetenschappers zeggen dat het een illusie is, terwijl anderen zeggen dat het een ‘nieuw’ anatomisch systeem is.”


“Weer anderen zijn ervan overtuigd dat deze kanalen mogelijk fungeren als een soort glasvezelkabels die continu informatie door het lichaam versturen door middel van biofotonen,” vervolgden ze.

Volgens het Institute of Noetic Sciences kan chi worden gebruikt bij de behandeling van depressie, pijn, astma, kanker en hoge bloeddruk.
De wet van oorzaak en gevolg
De wet van oorzaak en gevolg staat als zodanig in geen enkel wetboek. Toch geldt deze wet voor iedereen; er is geen ontkomen aan.
Net zoals die van: wat je zaait, zul je oogsten. Elk mens heeft er constant mee te maken, of we daar nu wel of niet over nadenken.
Alles wat wij doen of juist laten heeft een gevolg. Van het kleinste detail in ons persoonlijk leven tot aan de grote thema’s waarbij heel veel mensen betrokken zijn.
De gevolgen van wat we doen of laten kunnen vroeg of laat optreden en klein of groot, positief of negatief zijn
De sleutel naar geluk lijkt gerelateerd te zijn aan het gebruiken van al onze zintuigen en het schenken van aandacht aan de informatie de we van onze zintuigen ontvangen: het ontwikkelen van een volledig bewustzijn in het nu. Talloze studies in de psychologie hebben laten zien dat ons psychologisch welzijn toeneemt naarmate we beter in staat worden om te leven in het nu.
Leven in het nu vereist een constante en progressieve inspanning van onze geest, wat natuurlijkerwijs meer neigt naar afleiding. We leven altijd naar het volgende ding toe dat ons gaat overkomen en dit leidt tot emotionele moeilijkheden.
Wanneer onze geest zich constant zorgen maakt over de toekomst, zal angst ons huidige moment overnemen, zal onze geest verankerd leven in het verleden en zal verdriet en wanhoop onze dagen overnemen.
Mensen zijn kwetsbaar wanneer ze continu nadenken over het verleden en de toekomst, en ze zijn sterk wanneer ze elke dag ervaren zonder angst. Het verleden en de toekomst bestaan alleen in onze gedachtes; dus ligt de echte werkelijkheid in het heden.
“Blijf niet hangen in het verleden, droom niet over de toekomst, concentreer de geest op het huidige moment”
–Gautama Boeddha–
Als je je richt op het heden in plaats van op de toekomst, zul je dingen voelen die je anders niet zou kunnen voelen. Je zorgen maken over de toekomst is niet nodig. Geef jezelf de kans om dankbaar te zijn voor wat je nu hebt.
De sleutel naar geluk
Loop het heden niet mis en stop met je zorgen maken over de toekomst